Gehandicaptenzorg en ervaringsdeskundigheid: zegen of zorg?

Gehandicapten onderdeel maken van de maatschappij lukt op de ene plek beter dan op de andere.

De Tweede Kamer debatteerde vorige maand met staatsecretaris Kleinsma over de Participatiewet. Het bedrijfsleven lukt het prima om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen maar de overheid blijft sterk achter bij haar voorgenomen 125.000 banen. Hoe kan het toch dat het juist in de ‘zachte sector’ zo moeizaam gaat?

Een deel van het probleem lijkt die ‘zachte sector’ zelf. Zo leert onderzoek van Gustaaf Bos (VU) dat hulpverlenersgedrag een grote rol speelt. In de verdunningsprojecten, waar burgers op een instellingsterrein gaan wonen, stond de instellingscultuur van betutteling en zorgen het contact tussen bewoners en buurtgenoten in de weg. Continue reading

Gaan liefdadigheid en VN-verdrag samen?

De Tweede Kamer heeft het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking aangenomen. Met de invulling ervan moeten gemeenten, werkgevers, bedrijven en winkels echt gaan werken aan een toegankelijk Nederland.

Daardoor wordt meedoen een recht in plaats van een gunst. Ik hoop dat dit ook gevolgen heeft voor de beeldvorming over mensen met een verstandelijke beperking. In de media is het nog veel liefdadigheid wat de klok slaat; ik mis respect.

Tegenwoordig draait veel om aandacht, zichtbaar zijn. Neem het Glazen Huis. Een priester noemde het ‘eigentijdse Kerstmis’ en een goed ding; minder bedeelden even in het middelpunt, niks nieuws onder de zon. Dat is misschien waar maar het Glazen Huis is ook een grote ego show ter meerdere eer en glorie van ieders ‘5 minutes of fame’. Weet u nog wat het goede doel was? Continue reading

Mijn reactie op Weblog Loes den Dulk

Loes den Dulk schreef onlangs op haar weblog over ‘Medezeggenschap op Maat’ van het Verweij-Jonker instituut. http://www.raadopmaat.org/weten/weblog/#weblog4243

Dit is mijn reactie:

Beste Loes,

Graag reageer ik op je weblog over ‘Medezeggenschap op Maat’ van het Verweij-Jonker instituut. Ik ken je binnen de inspraak voor mensen met een verstandelijke beperking als iemand met bovengemiddeld redelijke omgangsvormen. Daarom ga ik op zoek naar de reden van je boosheid, die doorklinkt in je weblog. Continue reading