Empowerment voor mensen met een verstandelijke beperking

Empowerment

“Empowerment is geen methode maar een manier om te werken aan burgerschap; aan meedoen in de samenleving en aan eigen kracht” – Van Regenmortel, 2009.

Startpunt zijn de behoeften van ervaringskundigen met een verstandelijke beperking. Vanuit een veilige groep met lotgenoten, en met principes uit zelfhulpmethoden, werken we aan persoonlijk bewustzijn en eigen kracht. Dat doen we voor minimaal één jaar en met lokale coaches.

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt.” – Johan Cruyff

Aan elk project gaat een vooronderzoek vooraf. Daarin spelen begeleiding, verwanten en afdelingen scholing, medezeggenschap, klachtenbeleid en communicatie van een organisatie een belangrijke rol. Naast samenwerking zijn duidelijke doelen en een voor iedereen haalbaar tempo belangrijk.

Mijn inspiratie voor duurzame Empowerment zijn ‘Kwaliteit van Bestaan‘ van Robert L. Schalock en ‘de 7 eigenschappen voor effectief leiderschap’ van Stephen R. Covey ( zie ‘Inspiratie’).

Met Loes den Dulk en Jolanda Geerssen schreef ik over de mogelijkheden en de randvoorwaarden voor de inzet van ervaringsdeskundigen in de gehandicaptenzorg. U vind dit artikel hier. Een samenvatting van het artikel verscheen vorig jaar in maandblad KLIK.