Inspiratie

Gerard Nass, Rietje Oomen, Jeanet Wardenier, Henk van Dijk e.a.: ‘Stephen Covey’s zeven gewoonten die jou succesvol maken!‘, november 2017.

LFB: Slotverklaringen 1e en 3e congres van mensen met een verstandelijke handicap. Arcen, 13 april 2000 en 21 april 1994.

Onze Nieuwe Toekomst: ‘Eén voor allen, allen voor één. – Stappenplan om een musketier te worden’.

Gerard Nass, Sanne van der Hagen en Leon Chevalking: ‘Empowerment, Digitalisering en Beleid’, oktober 2016.

Loes den Dulk, Jolanda Geerssen en Gerard Nass: ‘Meedoen in de samenleving; Ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking waardevol inzetten’ Samengevat in: KLIK, juni 2016.

Roel Kok & Bertho Smit: ‘5 Grondslagen van emancipatorisch begeleiden’. Uit: Een ander Spoor; emancipatorisch werken met mensen met een verstandelijke handicap. NIZW 1999. (p. 106-120).

Gerard Nass: ‘De bestuursleden zijn de baas – coachen volgens Paolo Freire.’ Uit: Nieuwsbrief Coaching, voor coaches van Onderling Sterk- verenigingen, nummer 2, maart 1998.

Gerard Nass: ‘Werken met de Kwaliteit van Leven domeinen van Robert L. Schalock‘, oktober 2016.

Andries Baart: ‘Introductie in de presentietheorie‘, Stichting Actioma, Den Bosch; Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, 2003.

Jenny Boumans: ‘Tussen regie en repressie – Een verkenning van het concept empowerment’. Uit: Tijdschrift voor Rehabilitatie, nummer 1, maart 2012 (p. 28-43).

M.I.M. Schuurman en G. Nass: ‘Mensen met verstandelijke beperkingen in de Wmo: verheldering van concepten en handelingsmogelijkheden‘, NTZ 3-2015.

Gerard Nass: ‘Mensen met een beperking moeten gewoon overal bijhoren – Carel Muller en Conny Kooijman over oude en nieuwe idealen‘. Uit: De Humanist, onafhankelijk opinietijdschrift, nr 3, 2004 (p. 4-8).

Gerard Nass: ‘Nieuw media, geen nieuwe drempels – Internet voor verstandelijk gehandicapten‘. Uit: Versie, tijdschrift voor gezondheid burgerschap en politiek, nr 3, september 1999 (p. 56-60).

Sherry R Arnstein: ‘A Ladder of Citizen Participation‘. Uit: Journal of the American Institute of Planners (JAIP). Vol. 35, No. 4, July 1969 (p. 216-224).