In memoriam Roel Kok

Op dinsdag 29 mei jl. is Roel Kok overleden. Roel was in 1985 een van de oprichters van ‘Onderling Sterk’, de belangenvereniging ‘door en voor’ mensen met een verstandelijke beperking die in 1995 de LFB werd.

Roel Kok, 20.03.1947 – 29.05.2017.

Roel had als hoofd van het Gezinsvervangend Tehuis Schouwenoord te Zierikzee in de Verenigde Staten en Engeland ‘People First’ aan het werk gezien, de belangengroepen door en voor mensen met een verstandelijke beperking. ‘Er werd veel te veel de nadruk gelegd op wat mensen met een verstandelijke handicap niet kunnen’, zo blikte Roel in 1994 terug in de Volkskrant. ‘Maar je moet kijken welke mogelijkheden mensen hebben’. Roel geloofde in mensen met een verstandelijke beperking.

In de jaren dat ‘Onderling Sterk’ en de LFB bestaan, hebben we mensen die onzeker waren en weinig zelfrespect hadden, zich zien ontwikkelen. Veel mensen met een verstandelijke beperking durven nu te zeggen wat ze willen en wat ze liever niet meer willen. Belangrijk bij de LFB is het ‘door en voor ‘principe, niets over ons maar met ons. Continue reading