De WMO en het VN-verdrag voor mensen met een beperking

WMO & VN-verdrag

Het doel van het ‘VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking’ en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn inclusie; gelijke kansen en mee doen in de samenleving. In de dagelijkse praktijk gaat dat onder meer over toegankelijk onderwijs, werk, vervoer, duidelijke informatie daarover en goede ondersteuning.

Uitgangspunt voor het VN-Verdrag en de WMO is wat burgers met een beperking wíllen, wat ze kúnnen en wat ze ‘moeten’. Dat loopt via Eigen Regie naar Eigen Kracht. Van daaruit groeit de mogelijkheid om, samen met anderen, problemen aan te pakken en (nog meer) bij te dragen aan de samenleving. Daarom geloof ik dat meedenken in beleid door mensen met een beperking zorgt voor effectievere oplossingen.

Aanbod

Ik werk, o.a. als VN- Ambassadeur, samen met (ervarings)deskundigen aan:

  • Ondersteunen van mensen met een beperking;
  • Informeren en bewust maken van beleidsmakers;
  • (ontwikkelen van) duidelijke informatie voor de lokale- en landelijke situatie.

Zie ook: VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap met dank aan Onze Nieuwe Toekomst.

Voorbeeld