Wie ben ik?

In 1972 begon ik als Z verpleegkundige in Druten, tegenwoordig ’s Heeren Loo. Nadat ik in 1979 werd ontslagen wegens kritiek op inrichtingen, was ik 10 jaar lid van Pet met de Zet, een kritische beweging van (ex) groepsleiding. Daarmee  startten we de Driehoek, de 2e dagopvang voor kinderen met en zonder beperking in Nederland. In deze periode was ik tevens actief voor NASA 2 (anti- elektroshock) en de BM (Bond Minderjarigen).

In 1985 haalde ik mijn diploma Opbouwwerk aan Sociale Academie de Horst in Driebergen. Juni 1992 studeerde ik af in de Sociale Wetenschappen aan de Radboud Universiteit met een doctoraal rond mensen met een verstandelijke beperking. Daar tussen door werkte ik in de kinderpsychiatrie, zorg voor mensen met een lichamelijke beperking, de daklozenopvang en, met veel plezier, in de ouderenzorg. Daarnaast schreef ik voor maandblad KLIK en het Tijdschrift voor Verzorgenden (TvV).

Vanaf 1998 werkte ik onder meer als kwaliteitsmedewerker voor een  zorgaanbieder en deed onderzoek voor de Federatie van Ouderverenigingen, rechtsvoorganger van IederIn. Van 2000 tot 2005 was ik projectleider voor het kwaliteitsonderzoek ‘Zeg het Ons!’ van de LFB, de belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. In dit project namen  ervaringsdeskundigen de interviews af.

Rond de eeuwwisseling startte ik ZetNet, een web-portaal voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Samen met www.steffie.nl werkten we 10 jaar aan digitalisering, e-learning en het ‘makkelijk uitleggen van moeilijke dingen’. Stichting ZetNet was vanaf 2009 een MBO AKA-opleiding voor mensen met een arbeidsbeperking met locaties in Nijmegen, Rotterdam en Haarlem.

Op dit moment werk ik, samen met ervaringsdeskundigen, aan emancipatie – en empowerment-projecten. In 2018 vertaalden we de ‘7 eigenschappen van effectief leiderschap’ van Stephen R. Covey (zie ook de rubriek ‘Emancipatie’). Daarnaast werk ik met het Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Windesheim aan ‘de omgekeerde sollicitatie’ waarmee ervaringskennis van mensen met LVB, in armoede en met NAH, kan worden ingezet binnen organisaties. / Met o.a. Zorgbelang en het Zelf Regie Centrum Nijmegen ( ZRCN) ondersteun ik ‘Zelfregie in de liefde’ een project waarin mensen praten over intimiteit en seksualiteit. Ik werk daarnaast als persoonlijk begeleider op de Lievegoedkliniek in Wageningen voor mensen met zogenaamde LVB + . Ik ben secretaris van stichting Klokkenluiders VG