De ontdekking van Kwaliteit als ervaring

Zowel Andries Baart als Hans Reinders werken alternatieven uit voor het actuele grootschalige kwaliteitsonderzoek in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Beide pleiten voor meer professionele autonomie op de werkvloer, meer gewicht voor de (zorg) relatie en daarmee .z.g. ‘menslievende zorg’. De manier waarop ze dat willen bereiken verschilt, boekbespreking voor NTz, juni 2020.

Geef een antwoord