Empower­ment

Via  Empowerment  leer je zélf problemen op lossen. Wij werken met trajecten van minimaal een jaar, samen met coaches in jouw buurt. Daardoor gaat het  empowerment-proces verder als het project stopt. Empoweren doe je met elkaar. Door samen werken leer je veel over jezelf en word je sterker.

“Empowerment is geen methode maar een manier om te werken aan burgerschap; aan meedoen in de samenleving en aan eigen kracht” – Van Regenmortel, 2009.

Ik werk ook met methoden uit het lotgenotencontact en zelfhulpgroepen. In een veilige omgeving kun je praten over dingen die voor jou belangrijk zijn. We bedenken samen oplossingen en gaan aan het werk.

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt.” – Johan Cruyff

Werken aan empowerment is systeemgericht. Vooraf kijken we naar begeleiding, familie en de organisatieonderdelen scholing, medezeggenschap, klachtenbeleid en de afdeling communicatie voor duidelijke informatie. Betrokkenheid en draagvlak bij het management is een voorwaarde voor projecten. Ik adviseer tevens in lopende empowerment- trajecten.

Meer lezen:

Sluit Menu