Empower­ment

Empowerment is het Engelse woord voor ‘sterker worden’. Via Empowerment leer je zélf problemen op lossen. Dat doe je samen met andere mensen. Door elkaar te helpen leer je veel over jezelf.

We beginnen in kleine groepen. Als je weet wat je wilt wordt de groep groter. Dan komen er mensen bij uit je omgeving. Bijvoorbeeld familie, begeleiding of vrienden. We gaan samen verder.  

Voor empowerment is de omgeving belangrijk. Je kunt elkaar helpen. Daarvoor gebruik ik  methoden uit het lotgenotencontact en zelfhulpgroepen.  

Klik op de links beneden voor meer informatie: