Empower­ment

Empowerment is het Engelse woord voor ‘sterker worden’. Via Empowerment leer je zélf problemen op lossen. Dat doe je samen met andere mensen. Door elkaar te helpen leer je ook veel over jezelf.

We starten in een kleine groep. Die groep wordt stap voor stap groter. Dan komen er ook belangrijke mensen bij uit je omgeving. Bijvoorbeeld familie, begeleiding of vrienden. Samen gaan we dingen veranderen.  

Werken aan empowerment is systeemgericht. Betrokkenheid en draagvlak vanuit de omgeving is belangrijk. Ik gebruik ook methoden uit het lotgenotencontact en zelfhulpgroepen.  

Klik op de links beneden voor meer informatie: 

Sluit Menu