Ervarings­deskundig­heid

Vanuit jarenlange ervaring met projecten rond toegankelijkheid, inclusie en belangenbehartiging weet ik hoe  ervaringskennis tot haar recht komt. Ik help en bemiddel bij inspraak op lokaal- en landelijk niveau en binnen instellingen. Daarnaast leg ik moeilijke dingen makkelijk uit en ben ik Ambassadeur van de Coalitie voor Inclusie.

De stelselherziening,  dat wil zeggen de de nieuwe onderwijs- en zorgwetten vanaf 2015, zijn voor veel mensen nog  onduidelijk. Door ervaringsdeskundigen bij hun inbreng goed te ondersteunen, worden onderwijs en zorg beter. 

Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking helpt daarbij. Ook betaald werk en toegankelijkheid zijn belangrijk voor een inclusieve samenleving.

Meer lezen:

Sluit Menu