Ervarings­deskundig­heid

Via projecten rond toegankelijkheid, inclusie en belangenbehartiging ondersteun ik ervaringsdeskundigen om sterker in de samenleving te staan. Daarvoor help en bemiddel ik bij inspraak op lokaal- en landelijke niveau. Daarnaast werk ik aan beeldvorming, duidelijke informatie en ben ik Ambassadeur van de Coalitie voor Inclusie.

Door de stelselherziening, de onderwijs- en zorgwetten sinds 2015, is er veel veranderd.  Dat geeft nog steeds onduidelijkheid. Door mee denken en mee beslissen van ervaringsdeskundigen worden onderwijs en zorg beter en doelmatiger. Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking helpt daarbij. Ook betaald werk en toegankelijkheid zijn belangrijk voor een inclusie samenleving.

Meer lezen:

Sluit Menu