Gehandicap­ten­zorg en ervarings­deskundigheid: zegen of zorg?

Meedoen in de samenleving van mensen met een beperking lukt op de ene plek beter dan op de andere.

De Tweede Kamer debatteerde vorige maand met staatssecretaris Kleinsma over de Participatiewet. Het bedrijfsleven ligt op koers om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen maar de overheid blijft sterk achter met haar afgesproken 125.000 banen. Waarom gaat het juist in de ‘zachte sector’ zo moeizaam?

Ik moet daarbij zelf  meteen aan  de ‘zachte sector’ zelf denken. Zo leer ik bij Gustaaf Bos (VU) dat hulpverlenersgedrag een grote rol speelt. In de verdunningsprojecten, waar burgers op een instellingsterrein gaan wonen, stond de instellingscultuur van betutteling en zorgen het contact tussen bewoners en buurtgenoten in de weg.

Er was ook een groot verschil tussen wat Bos hoorde en wat hij zag. Officieel veel progressieve zorgvisies, in de praktijk de zorginstellingslogica.  Bestuurders en overheid spelen elkaar de bal toe over de oorzaak  Wat ze niet doen is luisteren naar de mensen waar het om gaat.

Kan de was nog witter?

Nog nooit hadden politici, opiniemakers, bestuurders en beleidsmakers de mond zo vol over empowerment, Eigen kracht en ervaringsdeskundigheid. Vooral ‘ervaringsdeskundigheid’ lijkt voor alles de oplossing; als een reclame die alsmaar wittere was beloofd.

Met meer betrokkenheid van cliënten is natuurlijk helemaal niks mis. Maar papier is geduldig en de praktijk taai. Ervaringsdeskundigheid binnen een onderliggende instellingslogica verandert niks voor cliënten. Sterker, het spant kwetsbare mensen voor het verkeerde karretje en maakt hen alleen maar afhankelijker.

Ik las ergens dat de gehandicaptenzorg zoekt naar haar nieuwe rol in het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Dat klinkt avontuurlijk. Deze tijd lijkt meer te vragen om bescheiden zorgaanbieders  met aandacht voor   ‘duurzame’ mondigheid van hun cliënten. Minder woorden, meer daden.

Met Loes den Dulk en Jolanda Geerssen schreef ik daarvoor in KLIK een eerste aanzet. Lees het; we gaan er graag over in gesprek met mensen zónder- en mèt beperking.

Geef een antwoord