In memoriam Roel Kok

Op dinsdag 29 mei jl. is Roel Kok overleden. Roel was in 1985 een van de oprichters van ‘Onderling Sterk’, de belangenvereniging ‘door en voor’ mensen met een verstandelijke beperking die in 1995 de LFB werd.

Roel Kok, 20.03.1947 – 29.05.2017.

Roel had als hoofd van het Gezinsvervangend Tehuis Schouwenoord te Zierikzee in de Verenigde Staten en Engeland ‘People First’ aan het werk gezien, de belangengroepen door en voor mensen met een verstandelijke beperking. ‘Er werd veel te veel de nadruk gelegd op wat mensen met een verstandelijke handicap niet kunnen’, zo blikte Roel in 1994 terug in de Volkskrant. ‘Maar je moet kijken welke mogelijkheden mensen hebben’. Roel geloofde in mensen met een verstandelijke beperking.

In de jaren dat ‘Onderling Sterk’ en de LFB bestaan, hebben we mensen die onzeker waren en weinig zelfrespect hadden, zich zien ontwikkelen. Veel mensen met een verstandelijke beperking durven nu te zeggen wat ze willen en wat ze liever niet meer willen. Belangrijk bij de LFB is het ‘door en voor ‘principe, niets over ons maar met ons.

Inmiddels zijn mensen gastdocenten op scholen en bij gemeenten en geven zij scholing en training aan andere mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Mensen hebben veel geleerd van de ‘door en voor’ methode. Internationaal heeft Roel dit, samen met zijn vriend Anders Bergstróm vanuit Zweden en Rietje Oomen vanuit Nederland, in beide landen jarenlang handen en voeten gegeven.

Roel was een markante man. Wanneer het zo uitkwam was hij ‘recht voor zijn raap’, zonder onderscheid te maken tussen mensen met en zonder een beperking. Roel was een echte gangmaker die zorgde voor sfeer maar hij kon ook serieus zijn als het nodig was.

Met hem was het nooit saai en werd er hard gewerkt. Dat harde werken werd dan ook gevierd. Wij hebben allemaal, mensen met en zonder beperking, veel van Roel geleerd. Hij legde altijd alles duidelijk uit en betrok dat op het leven, waardoor je er mee aan de slag ging.

Roel was een inspirator en zorgde voor respect, rust, ruimte en ondersteuning naar zelfacceptatie en groei. Roel werkte vanuit de diepe overtuiging dat iedereen waardevol is en ruimte moet krijgen voor eigen regie en ontwikkeling.

Niemand had zo’n scherp oog voor de invloed van levensomstandigheden op mensen, zoals hij omschreef in ‘Een Andere Spoor’. En het verschil tussen mensen die met gevoel werkten of zonder; en tussen mensen die wilden veranderen en durfden los te laten versus mensen die het oude wilden behouden en beschermen.

Onafhankelijkheid was voor Roel een groot goed; mensen hadden recht op de kans om zonder betutteling mee te doen in de maatschappij.

Wij gaan verder om zijn gedachtegoed uit te dragen én te ontwikkelen.

Dat hij mag rusten in vrede.

Arnold Berkhout
Mireille de Beer
Henk van Dijk
Amelia den Braber
Wouter Ykema
Conny Kooijman
Willem Kwakkel
Gerard Nass
Lian Nuyten
Rietje Oomen
Yta Strikwerda

Dit bericht heeft 3 reacties.

 1. tanya smiley

  roel was een fantastische man voor de LFB. ik heb veel met hem gelachen. en gesprekken gehad.

 2. Dries Schneider

  Beste mensen, al is Roel er zelf niet meer bij, zijn gedachtegoed zal altijd voortleven.
  Ons werk begint nu.
  Mensen bij LFB en Onderling Sterk: ga door voor een gelijkwaardige wereld.
  Allen gecondoleerd met dit verlies.

 3. Greet

  Mooi om dit te lezen. We gaan door met het uitdragen van zijn gedachtengoed..

Geef een antwoord